Chính sách chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHẬT KHÁNH

Chính sách chất lượng

NHẬT KHÁNH là nhà cung cấp các giải pháp về viễn thông và điện.
Với phương châm QLCL: 

 ”CAM KẾT – TUÂN THỦ – CHUYÊN NGHIỆP – TRÁCH NHIỆM”
Chúng tôi thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015  Việc duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống Quản lý Chất lượng là trách nhiệm của mọi thành viên trong Công ty.
Đảm bảo, nâng cao chất lượng sản phẩm là kim chỉ nam đi tới thành công. 
Tổng Giám đốc cam kết cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để duy trì

Chính sách chất lượng.

                                 Tp.HCM, ngày 18 tháng 1 năm 2024
                                                    (đã ký)

                                              Tổng Giám đốc

 

Bài viết liên quan

Đối tác

M.me
Zalo